aanpak en organisatie

Elke dag opnieuw samen
sterk aan de slag voor
integrale bodemkwaliteit

De succesfactor van het Bodemplan is het samenbrengen van alle partijen die een rol hebben of kunnen spelen in het juiste gebruik en de exploitatie van landbouwgronden. Dat zijn voorop de grondeigenaren en -gebruikers, maar ook vertegenwoordigers van banken en (provinciale) overheden. Denk daarnaast aan opleidingsinstituten als de Hogere Agrarische School (HAS), de organisatie voor boeren en tuinders ZLTO en deskundigen op het financiële en fiscale vlak (denk aan ABAB).

Gezamenlijk rentmeesterschap

De diverse partijen vormen bij het Bodemplan een non-profitvereniging, waarvan de Vereniging Duurzaam Bodembeheer Land van Cuijk en Maasduinen een goed voorbeeld is. Centraal staat de opgezette grondpool, waarbinnen grondgebruik met het oog op rotatie via gezamenlijk rentmeesterschap wordt gefaciliteerd. Dit zonder van eigendomssituatie te veranderen.

bodemplan logo-icon

Aan welke knoppen draai jij?

Neem de regie weer terug en draai aan de knoppen die het verschil maken. Op korte én lange termijn.

bodempaspoort
Tot de kerntaken van de verenigingen behoren naast het organiseren van de grondpool onder meer ook:

  • Het eenduidig vastleggen van de bodemkwaliteit;
  • Het uitwerken van de optimale rotatie;
  • Het geven van teeltadvies, inclusief corrigerende acties om bodemkwaliteit op peil te houden of te verbeteren;
  • Het regisseren van alle activiteiten.

Milieu en maatschappij winnaar

Naast de grondeigenaren en -gebruikers zijn ook het milieu en de maatschappij winnaar. Het Bodemplan staat sowieso voor een betere bodem- én waterkwaliteit, maar ook wordt positief bijgedragen aan actuele items als biodiversiteit, kringlooplandbouw en het voldoen aan maatschappelijk gezien juiste voedselkwaliteit.

bodemplan logo-icon wit

Resultaat door een draai aan de juiste knoppen