optimaal rendement icon - Bodemplan

Terugblik resultaten eerste regeneratieve ervaringen 2023

Hoe kunnen we de kwaliteit van bodem en gewassen duurzaam verbeteren?

Om daar antwoord op te geven is een aantal agrariërs van de Vereniging Duurzaam bodembeheer LvCM in 2023 gestart met regeneratieve landbouw. Een manier van bodembeheer waarbij wordt uitgegaan van de kracht van de bodem. Door vooral te focussen op de balans tussen hoofd- en spoorelementen kan de plant de energie uit fotosynthese (de kracht van de zon) optimaal doorzetten naar het wortelstelsel. Via deze weg wordt deze energie doorgegeven aan het bodemleven (microbioom).

Focus van de verenigingsleden ligt qua teelt dus bij een goede beworteling. Een goed bodemleven en wortelstelsel stimuleert het bodemleven en de humusopbouw, zorgt voor betere nutriënten- en vochtopname door de plant. Dit resulteert in weerbaardere planten.

Streven is een bodem met een bruikbare humuslaag, benutbare nutriënten en een actief en divers bodemleven. Regenereren, opbouwen.

Met de eerste basisstappen was het effect al in het eerste jaar goed zichtbaar. Met minder input van (kunst)mest was de ondergrondse plantmassa in vergelijking met de gangbare teeltbenadering duidelijke hoger. Gewasopbrengst van gangbaar en regeneratief was uiteindelijk vergelijkbaar.

Het experiment is niet wetenschappelijk onderbouwd. Toch geeft het de betrokken agrariërs voldoende vertrouwen om ook in 2024 door te gaan met de regeneratieve werkwijze. Blijf de telers volgen via www.bodembeheerlvcm.nl

bodemplan logo-icon wit

Resultaat door een draai aan de juiste knoppen