aanpak en organisatie

Vereniging Duurzaam Bodembeheer innoveert met regeneratieve landbouwtechnieken

Het ontwikkelen en implementeren van duurzame landbouwpraktijken staat centraal bij de Vereniging Duurzaam Bodembeheer Land van Cuijk en Maasduinen. Recentelijk heeft de vereniging nieuwe ervaringen opgedaan met het onderwerken van groenbemesters, waarbij de focus ligt op het bevorderen van bodemgezondheid en -leven door middel van regeneratieve landbouwtechnieken.

Jos van Kempen, akkerbouwer in Vierlingsbeek en bestuurslid van de vereniging, licht de aanpak toe. “Binnen één werkgang verdeeld over drie stappen optimaliseren we de bodemkwaliteit en stimuleren we een gezond bodemleven.”

Stap 1 is het inzetten van de klepelmaaier om de groenbemester te verkleinen. Deze handeling is dé voorbereiding op stap 2, omdat het de groenbemester versnippert tot kleinere deeltjes, waardoor het verteringsproces efficiënter kan verlopen.

Stap 2 is het toedienen van ferment. Deze essentiële stap draagt bij aan het versnellen van het verteringsproces en het vrijmaken van voedingsstoffen uit de groenbemester.

Stap 3 is het gebruik van de biofrees. Deze mengt de gewasresten met grond en ferment. Jos legt uit: “Het is de kunst om de juiste balans te vinden tussen de plantmassa en de hoeveelheid mee te mengen grond. Uiteindelijk moet dit leiden tot een optimale vertering en humusvorming.”

Bodem open houden

Jos benadrukt het belang van het behouden van oude wortels onder de groeipunt: “Deze houden de bodem open, geven structuur en stimuleren het bodemleven.”

Zonder ferment

Het verschil tussen groenbemester met en zonder ferment onderwerken, is opmerkelijk. Hij merkt op dat na enkele dagen na toepassing een frisse bosluchtgeur waarneembaar is. “Dat is een teken dat de massa aan het fermenteren is en op de juiste manier beschikbaar komt voor bodem en bodemleven.” Zonder ferment blijven de groenbemesterdeeltjes groener en is er een duidelijk andere geur in vergelijking met ferment.

Minder verliezen

De focus op humusvorming en de opbouw van organische stof zijn cruciale aspecten van deze innovatieve landbouwtechniek. Het uiteindelijke doel is om met minder kunstmeststoffen en verliezen te telen, terwijl tegelijkertijd natuurlijke voeding voor het volgende gewas wordt geboden.

De Vereniging Duurzaam Bodembeheer Land van Cuijk en Maasduinen blijft zich inzetten voor het ontwikkelen en implementeren van duurzame landbouwpraktijken die de gezondheid van de bodem & gewas bevorderen en gunstig voor het milieu zijn.

Meer weten? Kijk verder op www.bodembeheerlvcm.nl.

Bodemplan Informatiebijeenkomst
bodemplan logo-icon wit

Resultaat door een draai aan de juiste knoppen