aanpak en organisatie

Uitgekiend Bodemplan nodig voor behoud voedselproductie

 

Vereniging Duurzaam Bodembeheer Land van Cuijk en Maasduinen

93 volgers
16 september 2023

Hoe houden we vitale bodems voor de voedselvoorziening? Met het Bodemplan. Een innovatief plan waarbij grondeigenaren op een fiscaal aantrekkelijk manier hun gronden duurzaam en langjarig kunnen laten beheren. Maandag 28 augustus presenteerde de Vereniging Duurzaam Bodembeheer Land van Cuijk en Maasduinen het plan aan accountants, financieel adviseurs en fiscalisten in de regio Land van Cuijk.

Akkerbouwer, loonwerker en bestuurslid Jos van Kempen uit Vierlingsbeek ziet steeds meer roofbouw op de gronden in zijn omgeving. “Meerdere intensieve teelten per jaar tasten de bodem- en waterkwaliteit van een perceel aan.” Daar komt bij dat de komende jaren veel melkveehouders zullen stoppen. Zij gaan hun vruchtbare grasland verpachten aan de hoogste bieder. Jos: “Dat is logisch voor het individuele rendement, maar op de lange termijn is dit desastreus voor de kwaliteit van de beschikbare landbouwgronden. Als vereniging willen we in onze regio rendement uit de grond halen op een duurzame manier.”

Regionaal bouwplan.

Dat kan niet alleen. Daarvoor zijn meerdere partijen nodig: grondeigenaren, gebruikers, maar ook banken, gemeente en maatschappelijke organisaties. Bedenker van het Bodemplan en adviseur, Peter van Iperen: “Uiteindelijk willen we toewerken naar een aanpak waarin verschillende partijen samenwerken aan duurzaam grondbeheer. Grondeigenaren brengen grond in op een fiscaal aantrekkelijke manier en grondgebruikers werken samen in een duurzaam, regionaal bouwplan. Een garandeerde bodemkwaliteit is daarin leidend.”

Fiscus kijkt mee.

Dit Bodemplan is volgens ZLTO-bestuurder Hendrik Hoeksema een goede aanzet om anders te denken en slim te handelen. “Hoe meer stoppers in de sector, hoe meer de fiscus meekijkt. Dus als we iets willen, moeten we dat goed regelen. In ieder geval zo dat er geen extra wet- en regelgeving op ons afkomt.”
Grondeigenaren verleiden. Dit Bodemplan is niet zomaar een van de vele bodeminitiatieven, volgens Aernout van der Does, directievoorzitter Rabobank Oost-Brabant. “De Rabobank is een groot voorstander van dit plan. Als bank voelen we ons verantwoordelijk voor een duurzame voedselvoorziening. Grondeigenaren zijn daarin een belangrijke partij.” In het kort betekent meedoen met het Bodemplan: behoud van eigenaarschap, maar minder zeggenschap over het grondgebruik. “Grondeigenaren moeten worden verleid om te kiezen voor duurzaam bodembeheer. Daarvoor is een sterke fiscale incentive nodig. Tevens moeten eigenaren het vertrouwen krijgen dat de bodemkwaliteit aantoonbaar verbetert. Dus regelmatig de bodemkwaliteit meten, is essentieel.”

Veelbelovend.

“De gemeente Land van Cuijk heeft 350 hectare geliberaliseerde pacht. Duurzaam bodembeheer wordt de basis voor deze hectares. Het Bodemplan sluit aan bij de doelen van de gemeente”, vertelt wethouder Mark Janssen van Gaal. “Doordat de sector zelf stappen zet, is het een veelbelovend en innovatief initiatief. Eentje die past bij de ontwikkeling van gebiedsprocessen, eisen in het nieuwe GLB en de waardering van ecobeheerdiensten.” Hij geeft aan dat de gemeente wil bijdragen door onder andere grond beschikbaar te stellen, kennis te delen en het idee verder te verspreiden.

Oproep grondeigenaren.

Het Bodemplan is in grote lijnen uitgewerkt. ABAB accountants en adviseurs heeft het fiscale gedeelte uitgewerkt en gepresenteerd op deze avond. Op dit moment is er nog geen vergelijkbaar plan elders in Nederland bedacht en gerealiseerd. Dus zullen sommige vragen nog onbeantwoord blijven. Desalniettemin hoopt de vereniging grondeigenaren enthousiast te maken voor het Bodemplan om gezamenlijk een case op te bouwen. Een uitwerking van het Bodemplan is te vinden op www.bodembeheerlvcm.nl.

Bodemplan Informatiebijeenkomst
bodemplan logo-icon wit

Resultaat door een draai aan de juiste knoppen